Werkzaamheden Hoogewegbrug

okt 26, 2021

De provincie Overijssel voert tot en met 17 december a.s. werkzaamheden uit aan de Hoogewegbrug over het kanaal Steenwijk-Ossenzijl. Ze bestaan uit het vernieuwen van de bruginstallatie en het vervangen van afsluitboomkasten, kabels en leidingen. Ook worden delen van de brug geverfd. Daarnaast worden enkele bomen gesnoeid om camera’s vrij zicht te bieden. De werkzaamheden worden zowel op de brug als vanaf het water gedaan.

Omleidingsroute wegverkeer

De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd met de brug in gesloten stand. Het wegverkeer kan er dan gebruik van blijven maken. Gedurende drie dagen is de brug echter gestremd voor het verkeer:

  • op donderdag 4 november van 07.00 tot 18.00 uur
  • op vrijdag 5 november van 07.00 tot 18.00 uur
  • op dinsdag 30 november van 06.00 tot 18.00 uur.

Tijdens deze stremmingen wordt het verkeer omgeleid.

Bij de overige werkzaamheden worden beperkte verkeersmaatregelen toegepast in de berm of op de helft van de rijbaan. Deze hinderen het wegverkeer niet. Ook wordt de constructie zo nu en dan getest. Hierbij wordt de brug geopend en gesloten, net als bij een normale brugbediening.

Stremming scheepvaartverkeer

De Hoogewegbrug is van 3 november tot en met 12 december gestremd voor de scheepvaart, met uitzondering van boten die onder een gesloten brug door kunnen varen (doorvaarthoogte ongeveer 1 meter).

Het is voor CEMT 0/recreatievaartklasse BM-vaartuigen met een diepgang van maximaal 1,40 meter mogelijk om via de Kalenbergergracht om te varen.

Hinder voor de omgeving
Tijdens de werkzaamheden is er minimale overlast voor de omgeving. Er is wel beperkte geluidshinder door het boren of slijpen. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur, met indien nodig een uitloop op zaterdag.