Werkzaamheden en omleidingen

okt 4, 2022

Aannemer Beens Groep gaat in opdracht van de provincie de kademuur in de kolk van Ossenzijl renoveren. Dat heeft nog al wat voeten in de aarde voor de omgeving van de Schoolstraat en de Hoofdstraat. Overlast en omleidingen zullen het beeld bepalen.

Hieronder de belangrijkste informatie op een rijtje:

Planning werkzaamheden

  • In de week van 10 t/m 14 oktober start sloopbedrijf Van Reel met de inpandige sloop van de woningen aan Schoolstraat 1 en 2 die dicht langs de kademuur staan. Ook brengt het extra bestrating aan voor de omleidingsroute voor de bewoners van Schoolstraat 8 – 14.
  • In de herfstvakantie (17 t/m 21 oktober) start het afbreken van de woningen. Het sloopmateriaal wordt tijdelijk opgeslagen op het parkeerterrein langs de Ossenzijlsersloot en afgevoerd via de Sasdijk. Ter hoogte van de te slopen woningen wordt de Schoolstraat afgesloten. Aan het eind van de week bereidt aannemer Beens Groep het plaatsen van de pontonbrug voor, zodat deze na de herfstvakantie in gebruik genomen kan worden.
  • Vanaf 24 oktober t/m 31 maart (2023) is de Ossenzijlersloot ter hoogte van de kolk in Ossenzijl gestremd. In de week van 24 t/m 28 oktober voert aannemer Beens Groep materieel aan en richt zij het werkterrein in. Sloopbedrijf Van Reel voert in deze week het resterende sloopafval af via de Sasdijk.
  • Vanaf 1 november t/m 31 maart (2023) is de Schoolstraat, gedeelte vanaf de brug tot en met de parkeerplaatsen, compleet afgesloten (inclusief het pad langs Hoofdstraat 17). Op 1 november starten de opbreek- en sloopwerkzaamheden van de kademuur.

Omgevingshinder

De werkzaamheden zullen voor overlast zorgen in Ossenzijl. Ze veroorzaken geluid, trillingen en mogelijk ook stof, en er rijdt regelmatig bouwverkeer door het dorp. De bewoners in de directe nabijheid van de kolk merken dit vooral op het moment dat de kademuur wordt verwijderd en (nieuwe) damwanden worden aangebracht.

Wegverkeer

Bestemmingsverkeer Schoolstraat 8 t/m 14

De woningen (en school) aan Schoolstraat 8 t/m 14 zijn bereikbaar. Op het kruispunt Sasdijk/Schoolstraat wordt een extra lus gerealiseerd om ruimte te creëren waarin het bestemmingsverkeer het bouwverkeer kan passeren (de paarse route op het kaartje).

Omleidingsroute voetgangers/schoolkinderen

Voor de voetgangers/schoolkinderen komt er een pontonbrug in de Ossenzijlersloot ter hoogte van de school. Zij worden van de parkeerplaats achter Hoofdstraat 21 langs de woning over de pontonbrug geleid en steken de Schoolstraat over naar het schoolplein. Zo komen de kinderen zo min mogelijk in contact met het bouw- en bestemmingsverkeer (de groene route op het kaartje).

Parkeren Sasdijk

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden blijven er slechts enkele parkeerplaatsen voor de school beschikbaar in de vorm van langsparkeren. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor het personeel van de school. Ouders die hun kinderen met de auto naar school krijgen het advies om bij vakantiepark Waterstaete te parkeren (de groene route op het kaartje geeft de looproute weer).

De doorgaande route door Ossenzijl (de Hoofdstraat over de Ossenzijlerbrug) is gedurende de werkzaamheden gewoon bereikbaar.

Scheepvaartverkeer

Het scheepvaartverkeer ter hoogte van de kolk in Ossenzijl is gestremd in de periode van 24 oktober t/m 31 maart (2023).

Contactmoment

Tijdens de werkzaamheden organiseert de provincie een maandelijks contactmoment op het terras van ‘De Drie Musketiers’. Belangstellenden zijn dan welkom voor een kop koffie en krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over de uitvoering. Zowel Beens Groep als de provincie Overijssel is hierbij vertegenwoordigd.

Meer informatie over deze maandelijkse contactmomenten wordt opgenomen in de eerste speciale nieuwsbrief die eind november verschijnt.