Werk in uitvoering

nov 22, 2022

UPDATE: De aannemer die in opdracht van de Provincie het herstel van de kademuur aan de Schoolstraat doet, laat er geen gras over groeien. Met man en groot materieel wordt er nu gewerkt, nadat twee woningen langs de kade waren gesloopt om ruimte te maken.

Inmiddels is de aannemer gestart met het aanbrengen van de damwanden. Het eerste gedeelte (bij de ingang van de kolk ter hoogte van de parkeerplaatsen) wordt getrild met een hoogfrequent trilblok. Voor een ander deel, dicht bij Hoofdstraat 17, is een drukmachine in stelling gebracht.

Zodra de nieuwe damwanden aangebracht zijn, gaan ze verder met het verwijderen van de oude kademuur. Deze heeft dan geen functie meer. Daarna wordt (een deel van) de damwanden verankerd. De verwachting is dat deze werkzaamheden nog voor de Kerstdagen zijn uit te voeren.
Begin 2023 treft de aannemer voorbereidingen om de betonelementen aan te brengen, waarop uiteindelijk de nieuwe gemetselde kademuur wordt aangebracht.

Voor het vaarseizoen volgend jaar moet de renovatie van de kade, die ernstig verzakt was, klaar zijn. Tot die tijd publiceren we op gezette tijden foto’s van de werkzaamheden en vorderingen.

Bas Broekhuizen maakte de foto’s.