Voorzieningen Ossenzijl

AED’s

Oudeweg 63, Ossenzijl

Hoofdstraat 24, Ossenzijl

G.B. Kooijstraat 18, Ossenzijl (Dorpshuis De Slinger)

Hagenbroekweg 35, Ossenzijl

Dorpshuis De Slinger

G.B. Kooijstraat 18

8376 HK   Ossenzijl

0561 477 303     06-15 69 79 09

www.dorpshuisdeslinger.nl

Openbaar vervoer

Kijk op RRReis.nl

Tandarts

Tandartspraktijk Oldemarkt

Hoofdstraat 48

8375 AR Oldemarkt

Tel: 0561-452115

www.tandartspraktijkoldemarkt.nl

Maatschappelijke gezondheidszorg

Centrum voor Jeugd en Gezin Oldemarkt
MFC Dalzicht
Frieseweg 39
8375 AH Oldemarkt
Telefoon 0521 53 99 53 (ma t/m vr 09:00 – 17:00 uur)
Email: info@cjgswl.nl

FysioTherapie Oldemarkt
Koningin Julianaweg 28
8375 AC Oldemarkt
Tel. 0561-452262
Fax 0561-611040
www.fysiotherapieoldemarkt.nl

Eetcafé/restaurant Kolkzicht
Hoofdstraat 30
www.eetcafekolkzicht.nl

Servicepunt PostNL

Buurtsuper Braad

Oudeweg 11

8376 HN Ossenzijl

Bekijk hier de openingstijden

Basisonderwijs

Kindcentrum Eben Haëzer

Schoolstraat 8

8376 HB Ossenzijl

ebenhaezer.accrete.nl

Supermarkt

Buurtsuper Braad

Oudeweg 11

8376 HN Ossenzijl

Maandag t/m vrijdag     08.30–12.30 uur en van 13.30–18.00 uur

zaterdag    08.30–12.30 uur en van  13.30–16.00 uur

Op zondag gesloten

Thuiszorg

Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging aan huis,
tel. (0561) 45 11 13,
www.zorggroep-onl.nlinfo@zorggroep-onl.nl
Maatschappelijk werk,
tel. (0561) 45 17 57
De Landerijen Oldemarkt, De Weeren 12, Oldemarkt

Logopedie
Logopediepraktijk Lindevallei
De Veentjes 34,
8375 GR Oldemarkt
0561-452506

Eetcafé De Drie Musketiers
Hoofdstraat 23
www.eetcafededriemusketiers.nl

Brievenbus

Hoofdstraat 55 in  Ossenzijl

Lichtingstijden ma t/m vrij  rond 17.00 uur

Kinderopvang

Kindcentrum Eben Haëzer

Schoolstraat 8

8376 HB Ossenzijl

ebenhaezer.accrete.nl

Huisartsen

Voor huisartsenzorg bent u welkom bij

Huisartsenpraktijk Oldemarkt

De Klokkemaat 2

8375HC Oldemarkt

0561-451270

www.huisartsenpraktijkoldemarkt.nl

of

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Kuinre

Henric de Cranestraat 21

8374KK Kuinre

0527-231278

www.kuinre.info

Buiten kantooruren Dokterswacht Friesland

Voor dringende zaken, die niet kunnen wachten: 0900 – 112 7 112.

Praktijk Oefentherapie Cesar
www.oefentherapie-nijhof.nl
MFC Dalzicht
Frieseweg 39
8375AH Oldemarkt
0561-45 15 42
MC_Nijhof_Brouwer@yahoo.com

Restaurant De Kluft
Hoogeweg 26
www.dekluft.nl

Historische Vereniging IJsselham.

Website: www.historischeverenigingijsselham.nl

E-mail: bestuur@historischeverenigingijsselham.nl
Contact:  Hieke vd Valk, secretaris@historischeverenigingijsselham.nl
Locatie:   Historisch Centrum IJsselham, Hoofdstraat 23a, 8375 AK Oldemarkt
Wanneer: zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur

Activiteit: alles onderzoeken en bewaren van de historie van de voormalige gemeente IJsselham waartoe Ossenzijl vroeger behoorde.

Aanvullingen: het kwartaalblad De Silehammer publiceert allerlei interessante artikelen over de historie. De vereniging organiseert in het HCIJ allerlei tentoonstellingen. Daarnaast zijn er lezingen over verschillende onderwerpen.
Het lidmaatschap is € 20,00 incl. De Silehammer en gratis toegang tot de lezingen.

Dierenartsen

Dierenkliniek Wolvega
Grindweg 130,
8471 EM Wolvega
Telefoon: 0561 612 282

www.dierenkliniekwolvega.nl

Dierenkliniek De Woldberg
Landbouwhuisdieren  ma t/m za  8.00-9.00 uur, tel. 0521-514409
Gezelschapsdieren (spreekuur op afspraak) ma t/m vr 8.00-18.30 uur, tel. 0521-514848
Spreekuur in Oldemarkt
0561-452077 ma, wo, vr:  13.30-15.30 uur
www.dierenkliniekdewoldberg.nl

Dierenkliniek Steenwijk
Ravellijn 2
8332 GN Steenwijk
Telefoon
0521 320 212
Facebook: DierenkliniekSteenwijk
info@dkst.nl

Kerken

Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo

Website: www.hgop.nl
E-mail:  scriba@hgop.nl
Locatie:  kerkgebouwen in Oldemarkt, Ossenzijl en Paasloo
Wanneer: wekelijks

Activiteit: Wekelijkse erediensten, wisselend in Oldemarkt, Ossenzijl en Paasloo en een aantal keren per jaar een jongerendienst met medewerking van een band of speciale gast. Tweemaandelijks op woensdagavond een dienst van genezing en bemoediging, die in de kerk van Paasloo wordt gehouden. Catechese in samenwerking met de Gereformeerde Kerk voor de jeugd van 12+. Er zijn diverse zgn. ‘groeigroepen’, gespreksgroepen die met regelmaat op een avond bij elkaar komen. We hebben een actieve Israëlwerkgroep die jaarlijks een ‘Israëlavond’ organiseert met sprekers en medewerking van een koor.

Aanvullingen: De diensten vinden plaats in de drie kerkgebouwen in Oldemarkt, Ossenzijl en Paasloo. Ook worden er gezamenlijke diensten gehouden met de Gereformeerde Kerk. Nevenactiviteiten vinden plaats in gebouw ‘de Ontmoeting’ aan het Marktplein of gebouw ‘Paesloe’ in Paasloo.

Parochie H. Christoffelparochie Locatie H. Willibrord

Website: www.christoffelsteenwijkerland.nl
E-mail: s.willibrord@hotmail.nl
Locatie:   R.K. Willibrordkerk, Hoofdstraat 94, Oldemarkt.
Wanneer:  Zie voor vieringen de website voor het parochieblad met de tijden.

Activiteit: We zijn actief voor en met jongeren, koren, ouderen, wijkzorg, diaconale activiteiten enz. Koren: Zie ‘De Willibrordzangertjes’ en het ‘St. Ceciliakoor’ onder ‘Kunst en Cultuur’.

Iedereen is welkom bij de liturgische vieringen en bij andere (diaconale) activiteiten. Bij de jeugd en jongeren: kijk op de website bij ‘OKaj’en ‘Sirkelslag.

Protestantse Gemeente Oldemarkt

Website: www.protestantsegemeenteoldemarkt.nl

Locatie:  Zondags om 09.30 is er een dienst in ons kerkgebouw aan Hoofdstraat 27, 8375 AL te Oldemarkt.

Alle activiteiten staan vermeld opde website, w.o. ook alle diensten in het hele jaar. Ook kunnen alle diensten tot een half jaar later worden beluisterd via www.kerkdienstgemist.nl. Tevens is eea uit onze geschiedenis vermeld.

BS De Slinge
‘t Slingerland 12,
8375 GP Oldemarkt
0561-451900
Website: www.obsdeslinge.nl
email: directie@obsdeslinge.nl

Vrije Zendings Gemeente Ossenzijl

Website: www.vrijezendingsgemeente-ossenzijl.nl

Locatie:  Hoofdstraat 10

Wanneer: wekelijks

Activiteit: Wie van Friesland naar Overijssel vaart of andersom, komt door Ossenzijl. Vlakbij de ophaalbrug (de vroegere sluis) vindt u de Vrije Zendings Gemeente. Het hele jaar door viert deze kerkgemeente haar zondagsdiensten. In het toeristenseizoen staat de kerk ook open voor veel bezoekers van Ossenzijl. De diensten beginnen op zondag om 10.00 uur (bidstond vanaf 9.30 uur).