Voorkeurstracé randweg bekend

nov 3, 2023

Op donderdag 2 november heeft Plaatselijk Belang Ossenzijl (PBO) het voorkeurstracé van de randweg om Ossenzijl aangeboden aan wethouder Bram Harmsma.

De wens van het dorp is dat de toekomstige weg met een ruime bocht aan de noordkant om Ossenzijl heen gaat en aantakt op de Ossenzijlerweg en de Lageweg. Via een aquaduct onder de Ossenzijlersloot loopt de randweg parallel langs de Burgemeester Van der Veenweg. Deze voorkeursversie van het tracé is uiteindelijk tot stand gekomen na uitvoerig overleg in de PBO-werkgroep Infrastructuur. Daarin zijn belanghebbende dorpelingen vertegenwoordigd. De randweg moet een permanente oplossing zijn voor het intensieve doorgaande autoverkeer in de Hoofdstraat. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid in Ossenzijl.

Wethouder Harmsma (VVD), die de ontsluiting en de gebiedsontwikkeling van Ossenzijl in zijn portefeuille heeft, reageert: ‘Ik ben oprecht verheugd met de duidelijke voorzet van het PBO. Tijdens het bestuurlijk overleg met PBO in september heb ik het verzoek gedaan aan het dorp om te komen met een voorstel. Het is voor ons belangrijk om te weten in welke richting het dorp denkt. De volgende stap is echter nog een grote uitdaging: hoe krijgen we de financiering rond voor dit gewenste scenario. Dit bekijken we in samenhang met andere ontwikkelingen, die bijdragen aan de leefbaarheid, vitaliteit en brede welvaart van het gebied. Ook daarin trekken we samen op met de inwoners.’

Draagvlak vanuit dorp
Voorzitter a.i. Marianne Vermeulen van het PBO: ‘We zijn blij dat het dorp zich in meerderheid heeft uitgesproken over het tracé van de zo gewenste randweg met aquaduct. Het PBO ziet het nu aangegeven tracé als een grove schets waarmee de gemeente verder kan. We kijken met veel belangstelling uit naar de spoedige uitwerking op detailniveau. Wat ons betreft geldt op de randweg een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Dat scheelt in ieder geval in de kosten van de aanleg van de weg. In onze voorkeursversie blijft er aan de noordkant van dorp ruimte over voor eventuele nieuwe bedrijfskavels.’

Gezamenlijk lobbytraject
Ossenzijl en omgeving zijn met name zomers aantrekkelijk voor dagjesmensen en toeristen. Er is het dorp en de gemeente veel aan gelegen om het dorp vitaal en leefbaar te houden. In het coalitieakkoord van de gemeente Steenwijkerland is vijf miljoen euro gereserveerd voor dit project. De nieuwe weg kost naar schatting zo’n 35 miljoen.

Een deskundig bureau krijgt nu van de gemeente opdracht om samen met het dorp een gedegen verhaal te maken over de gebiedsgerichte ontwikkelingen in Ossenzijl. Dit vraagt om een integrale aanpak en samenwerking tussen verschillende partijen. De gemeente werkt hier de aankomende periode aan, zodat er in het nieuwe jaar een plan ligt om te lobbyen voor extra geld. Dat gaat de gemeente doen bij bijvoorbeeld de provincie, het rijk, maar ook in Europa.

Een delegatie van het PBO bespreekt met wethouder Harmsma het voorkeurstracé.
(foto Wilbert Bijzitter)