Historische Vereniging IJsselham

Veel belangstelling voor onderzoek naar de geschiedenis van de voormalige gemeente IJsselham, waartoe Ossenzijl behoorde.

De Historische Vereniging IJsselham kent een lijst van doelstellingen:

  • het bevorderen van de belangstelling en de kennis van het gebied van de voormalige gemeente IJsselham;
  • het bevorderen van de instandhouding en het behoud van gebouwen en andere objecten die voor de geschiedenis van het gebied van waarde zijn;
  • het verrichten of doen verrichten van historisch onderzoek en het bijeenbrengen van oudheidkundige en volkskundige gegevens;
  • het verwerven, verzamelen, beheren of laten beheren van historische voorwerpen, documenten, geschriften, foto’s, prenten, schilderijen, archeologische vondsten en dergelijke, alles voor zover betrekking hebbend op de geschiedenis van het gebied en alles in de ruimste zin van het woord; het organiseren en ondersteunen van activiteiten met een heemkundig karakter;
  • het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten;
  • het houden van cursussen en lezingen;
  • het samenwerken met andere verenigingen die een soortgelijk doel beogen;
  • alle andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;
  • archiveren

Over Ossenzijl

Ossenzijl is een dorp in de gemeente Steenwijkerland in de provincie Overijssel. Het heeft ongeveer 540 inwoners. Waarschijnlijk dankt het dorp zijn naam aan de familie Osse, die een sluis beheerde (Zijl). Tegenwoordig is deze sluis niet meer in gebruik.