Renovatie kade op koers

feb 15, 2023


Tot nu toe verlopen de werkzaamheden aan de kademuur voorspoedig en volgens planning, laat de Provincie in een informatiebrief weten.

‘De komende maanden zijn we bezig met het afwerken van de kademuur en het herstel van het straatwerk en straatmeubilair, zodat de vaarweg weer beschikbaar is voor de start van het vaarseizoen. De kinderen kunnen dan ook weer over de Schoolstraat naar school’, aldus de Provincie.

De actuele stand van zaken is: medio februari zijn de eerste betonelementen aangevoerd waarop de kademuur wordt gemetseld. De werkzaamheden vinden plaats in een zogenaamde doorwerktent, zodat de aannemer niet afhankelijk is van de weersomstandigheden. Daarna plaatst hij de betonelementen met de daarop gemetselde kademuur over de stalen damwanden. Het opstaande randje (de rollaag) wordt aansluitend gemetseld.

Verder wordt de bestaande wachtplaats in de kolk tegenover basisschool Eben-Haezer aan de Schoolstraat uitgebreid om plaats te bieden aan meer boten die moeten wachten op de brugbediening. Als deze uitbreiding klaar is, verdwijnt het grote ponton dat nu in de kolk ligt.

Kinderen van basisschool bezochten de bouwplaats
Op maandag 6 februari mochten de kinderen van basisschool Eben-Haezer mee naar de bouwplaats. Onder begeleiding mochten de kinderen de bouwplaats op en konden ze van dichtbij bekijken welke werkzaamheden inmiddels uitgevoerd zijn. Het werkterrein werd extra afgezet, zodat het veilig was voor de kinderen.

Even de kraan uitproberen hoorde er ook bij