‘Randweg met aquaduct nog niet opgegeven’

sep 25, 2023

Een gesprek met de gemeente heeft de hoop op een randweg rond Ossenzijl weer een beetje teruggebracht. Het onderhoud met Plaatselijk Belang Ossenzijl volgde enkele weken na de emotionele informatieavond over dit veelbesproken onderwerp.

Tijdens de bewuste bijeenkomst op dinsdag 5 september kregen de dorpelingen tot hun verbijstering te horen dat de vurig gewenste randweg met aquaduct onbetaalbaar is. Een randweg rondom het waterrijke dorp staat al decennia bovenaan het wensenlijstje. De dorpskern zucht onder het vele verkeer dat de smalle Hoofdstraat passeert.

Door de toenemende drukte op het water staat de brug op momenten 30 tot 40 minuten per uur open, met opstoppingen tot gevolg (zie foto). Een randweg met aquaduct is dé oplossing, daar is iedereen het over eens, zodat schepen én auto’s dan vrije doorgang hebben. Met het reserveren van 5 miljoen euro door de gemeente – en de nodige toezeggingen – leek het tracé eindelijk werkelijkheid te worden.

Die hoop werd begin deze maand de grond ingeboord. De beoogde cofinanciering (door provincie, rijk en Europa) lijkt onhaalbare kaart, zo vertelde gemeentelijk projectleider Frans de Graaf. Die beschouwen de randweg als een lokaal probleem. Ook de beoogde koppeling aan een nieuw bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, waarvoor rijkssubsidie is verleend, is losgelaten, zo kregen inwoners van Ossenzijl te horen. Die voelen zich bedonderd.

Lobby
Tijdens de avond werd de mogelijkheid van een gebiedsgerichte aanpak geopperd, gericht op een betere leefbaarheid in het dorp, inclusief woningbouw en toerisme. Wethouders Bram Harmsma en Melvin Smit omarmen deze insteek, vertelt Caspar van Loo, bestuurslid van Plaatselijk Belang Ossenzijl, naar aanleiding van het gesprek op woensdag.

,,Dat is op zich bemoedigend. Het is eerder aan de orde gesteld, maar wordt nu in principe weer opgepoetst. Het idee is om een lobby richting rijk en Europa te starten, het plaatje breder trekken vergroot de kans op meer geld. Tot nu is alleen financiering met betrekking tot een randweg aan de orde geweest.”

Tijdens de informatiebijeenkomst passeerden enkele varianten voor een randweg de revue: met of zonder aquaduct (en dus met brug), verschillende snelheden en liggingen. De prijzen verschillen enorm, waarbij de duurste variant op 55 miljoen euro wordt berekenend. ,,We willen graag een betere onderbouwing van de cijfers, die is ons toegezegd”, meent Van Loo.

Varianten
Het bestuur polst op zijn beurt de achterban welke variant nu de voorkeur krijgt. ,,Dan kan er gerichter worden gelobbyd. Of we geen rondjes lopen? Dat hopen we niet, voor ons gevoel zijn er constructieve handvatten geboden. Dat gevoel waren we na de vorige bijeenkomst kwijt. Ook de wethouders waren van het sentiment geschrokken, maar wat hun betreft blijven de opties open.”

Wethouder Bram Harmsma spreekt van ‘een goed gesprek’, zo laat hij via zijn woordvoerder weten. ,,Er zijn heldere afspraken gemaakt. De inzet is en blijft om, ondanks de uitdagingen die er in financiële zin zijn, te kijken of een randweg realiseerbaar is.”

Bron: De Stentor van 22 september 2023 / redacteur Pieter Steenbergen