Ossenzijl gaat met bidbook de boer op voor lang gekoesterde randweg

feb 22, 2024

Plaatselijk Belang Ossenzijl en de gemeente Steenwijkerland verwachten eind maart een bidbook gereed te hebben, waarmee ze geld hopen los te peuteren voor de aanleg van een randweg. ,,Er is geld genoeg, maar je moet weten waar het zit.”

Door Pieter Steenbergen, verslaggever van De Stentor. Dit artikel stond op 21 februari 2024 in de krant.

Een lobbyist die het gebied goed kent gaat met het bidbook, een overtuigend projectvoorstel voor de randweg in Ossenzijl, de boer op in Brussel en Den Haag. De randweg is een lang gekoesterde wens van het dorp, waar de kern zucht onder het vele verkeer dat de smalle hoofdstraat passeert. Door de toenemende drukte op het water staat de brug op momenten dertig tot veertig minuten per uur open, met opstoppingen tot gevolg.

Ontsluiting van Ossenzijl (en Blokzijl) is één van de prioriteiten in het coalitieakkoord van de gemeente Steenwijkerland. De daarin gereserveerde miljoenen moeten co-financiers over de streep trekken. Bewoners geven de voorkeur aan een randweg met aquaduct, opdat schepen én auto’s dan vrije doorgang hebben. Hier hangt een prijskaartje van circa 35 miljoen euro aan. (Er is inmiddels een voorkeurstracé vastgesteld, red.)

Er liggen ook plannen voor een nieuw bezoekerscentrum voor de Weerribben-Wieden in Ossenzijl. De verwachting is dat het de komende jaren steeds drukker gaat worden en de noodzaak voor een randweg nog verder toeneemt.

Camping

Ten behoeve van het bidbook is input vergaard bij onder meer campings en omliggende dorpen, zegt Henny van Rij, voorzitter van Plaatselijk Belang Ossenzijl (PBO). “Een randweg voorziet in een behoefte voor de hele Kop”, verklaart Van Rij hun belang. PBO en gemeente hebben het communicatiebureau COMcept in de arm genomen om een bidbook te schrijven.

Dat is uiteraard geen garantie voor succes, zeg Van Rij. ,,Het blijft afwachten wat daaruit komt, het is een duur plaatje en je moet geld weg halen bij bronnen die nog niet eerder zijn aangeboord. Maar er geld is genoeg, je moet alleen weten waar het zit. We hopen dit jaar uitsluitsel te krijgen en voelen bij de gemeente in ieder geval urgentie om het probleem op te lossen.”

Vragen

Voor oppositiepartij CDA is die urgentie minder duidelijk, reden om het college van burgemeester en wethouders naar de stand van zaken te vragen. ‘We zijn nu bijna twee jaar verder en maken ons grote zorgen over de realisatie van de speciale opgaven (betere doorstroming in Ossenzijl en Blokzijl, red.). Gelooft het college in de realisatie van de beoogde nieuwe ontsluitingen voor Ossenzijl en Blokzijl en zo ja, waar baseert u dat op en binnen welke termijn?’, wil de partij weten.

September vorig jaar bleek een randweg nog een onhaalbare kaart. Tot verbijstering van de inwoners liet de gemeente tijdens een informatieavond weten dat co-financiers het een lokaal probleem vinden. Door woningbouw, mobiliteit, economie en recreatie in bredere zin met elkaar te verknopen (gebiedsgerichte aanpak), hopen PBO en gemeente alsnog hogere overheden warm te maken.

Reuring

“Je moet reuring veroorzaken. Kijk naar de N35 (doorstroming bij Mariënheem, red.) dat verhaal kent iedereen. Als alles achter de de schermen blijft, hoeft de andere kant niks te doen”, licht CDA-raadslid Clazinus Netjes toe. Zijn partij vraagt het college ook naar een plan B in het geval een randweg (financieel) onhaalbaar blijkt.

In Blokzijl maken ze zich iets meer zorgen over de voortgang van een ontsluiting. Plaatselijk Belang Blokzijl noemt de vragen van het CDA in dat opzicht begrijpelijk. Wat de gemeente betreft moet de noodzaak van een betere doorstroming blijken uit de stadsvisie die momenteel wordt opgesteld. ,,Ik verwacht dat die voor de zomer klaar is en dat daarin de contouren voor vergroting van de leefbaarheid zijn opgenomen”, zegt voorzitter Pieter Muller.

Verschil

Het probleem in de oude stadskern van Blokzijl is genoegzaam bekend. Landbouw, doorgaand en toeristisch verkeer dendert sinds jaar en dag door de veel te smalle straten. Het verschil met Ossenzijl is dat met een ontsluitingsroute kan worden aangesloten op bestaande infrastructuur. Een volledige randweg of iets dergelijks is dus niet nodig. Een oplossing impliceert eveneens de aanleg van een brug en het upgraden van een rotonde. In dat geval zijn co-financiers ook hier onvermijdelijk.

“Nu bepalen auto’s de bewegingsvrijheid van voetgangers en toeristen. Dat moet andersom”, vat Muller de problematiek samen. Het CDA denkt als tussenoplossing aan verkeerslichten.

De gemeente kon niet tijdig reageren.