Onderzoek in en rond de kolk

sep 29, 2021

Begin oktober laat de provincie Overijssel onderzoek uitvoeren in en rond de kolk van Ossenzijl. Naar verwachting is het werk binnen een dag afgerond. Een en ander houdt verband met de aangekondigde renovatie van de de kademuren.

Update: Dinsdag 12 oktober worden er peilbuizen geplaatst om het grondwater- en het waterpeil in de Ossenzijlersloot te meten. Dat gebeurt om na te gaan of er een relatie is tussen het waterpeil en de grondwaterstand. ‘De locaties van de meetpunten zijn bepaald in overleg met de geohydroloog. Door deze meetpunten aan te houden wordt een goed beeld van de grondwaterstand verkregen’, aldus de provincie.

De meetpunten komen op openbaar toegankelijke locaties, zodat ze altijd bereikbaar zijn en kunnen worden uitgelezen, tijdens én na uitvoering van de werkzaamheden. Naar verwachting duren deze werkzaamheden vijf werkdagen.

Hieronder zijn de posities van de meetpunten te zien.

De locaties van de meetpunten

Een week eerder, op dinsdag 5 oktober, zijn de kades met behulp van sonarapparatuur geïnspecteerd.

Dat is gebeurd om de kwaliteit van de kademuren in kaart te brengen. De sonormethode maakt daarbij gebruik van geluidsgolven. Het bedrijf Kade-inspectie, dat de controle uitvoert, vaart stapvoets langs de kade. Medewerkers van de provincie zijn aanwezig om te zorgen dat het bedrijf het onderzoek veilig kan uitvoeren.

De betreffende kades zijn hieronder rood gemarkeerd.

Hoe gaat het verder?

Naar verwachting selecteert de provincie eind 2021 een aannemer. Daarna zullen de planning en het uitvoeringsplan voor de (verdere) renovatie van een deel van de kademuren gedeeld worden.