Werkzaamheden fietspad Kalenbergergracht

De reconstructie van het fietspad tussen Ossenzijl en Kalenberg start op maandag 16 november. De werkzaamheden duren tot eind maart volgend jaar. Tegen die tijd is de bestaande asfaltverharding vervangen door beton. De breedte van het fietspad langs de Oudeweg wordt...

Lees meer

In het nieuws

In de Steenwijker Courant reageert het Plaatselijk Belang bij monde van voorzitter Wim Liesker op het ambitieuze miljoenenproject voor het European Wetland Center in Ossenzijl. Kern van de reactie is dat het PB verrast is door de omvang van het project, na een lange...

Lees meer

Ruim 50 parkeerplaatsen op voormalige rietopslag

De gemeente heeft een begin gemaakt met de herinrichting van de oude rietopslag aan de Hilligerspoortweg. Het is de bedoeling dat hier circa 50 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de bewoners langs de Motorkade en...

Lees meer

“Geen zwaar verkeer in Hoofdstraat”

In navolging van Blokzijl moet ook het zware verkeer in Ossenzijl op korte termijn worden geweerd. Het Plaatselijk Belang heeft die dringende oproep aan de gemeente Steenwijkerland gedaan. In Blokzijl is deze zomer het verbod voor zwaar verkeer en bussen ingesteld. We...

Lees meer