Nieuw Europees Diploma voor Weerribben-Wieden

aug 19, 2021

De Raad van Europa heeft het Europees Diploma voor nationaal park Weerribben-Wieden verlengd tot 2030. Deze onderscheiding is een belangrijke erkenning voor het natuurbeheer in het gebied.

Toekenning van dit diploma is verre van vanzelfsprekend en vraagt voortdurende inspanning van de beheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In Nederland hebben slechts vier natuurgebieden deze bijzondere status. Het gaat naast de Weerribben-Wieden om de Boschplaat (Terschelling), het Naardermeer en de Oostvaardersplassen.

De Raad is enthousiast over de ontwikkelingen in de Weerribben-Wieden en de bereikte kwaliteit. Wel worden enkele aanbevelingen gedaan om er voor te zorgen dat het natuurgebied ook na 2030 in aanmerking blijft komen voor het Europees Diploma. Zo wordt gewezen op het belang van het goed monitoren van de verbindingszone tussen Weerribben en Wieden. Aandachtspunten zijn daarbij onder andere de effecten van lichtvervuiling en waterhuishoudig op insecten en zoogdieren. Maar ook het zoeken naar alternatieven voor verbranden van rietafval en het opstellen van een visbeheerplan worden genoemd.

Ook stelt de Raad dat het opengaan van vliegveld Lelystad de Natura2000-doelstellingen in het gebied niet in gevaar mag brengen.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zeggen dat zij in de verlenging van het Diploma een belangrijke erkenning zien voor het beheer van het natuurgebied, waar recreatie ook een grote rol speelt.