Monitoren kademuur kolk

jun 25, 2021

In aanloop naar het definitieve herstel van de kademuur in Ossenzijl, worden de kademuren in de kolk van Ossenzijl vanaf juli op diverse momenten in de gaten gehouden (gemonitord), aldus de provincie Overijssel. Het monitoren gebeurt vanaf zowel de wal als het water. Dit veroorzaakt geen hinder of overlast voor de scheepsvaart of omwonenden.