‘Maak een kansrijk masterplan’

apr 21, 2022

De wethouders Harmsma (toerisme) en Scheringa (kleine kernen) van de gemeente Steenwijkerland ontvingen op 20 april een exemplaar van de nieuwe dorpsvisie van Ossenzijl. Zij spraken bij die gelegenheid in het dorpshuis hun grote waardering uit voor het werk dat het Plaatselijk Belang in het maken van de visie had gestoken.

De wethouders zien dit nieuwe breed gedragen dorpsplan als een goede basis onder het proces van alle ontwikkelingen in en rond Ossenzijl.

Het aanbieden van de dorpsvisie (‘De route naar een leefbaar dorp’) gebeurde in aanwezigheid van diverse vertegenwoordigers van de raadsfracties (BGL, CPB, CU, PvdA, CDA en VVD), Staatsbosbeheer en stichting Weerribben-Wieden. Aan de hand van stellingen scherpten zij hun gedachten over de ‘ontwikkelingen’ waarop de wethouders doelden.

Ossenzijl staat namelijk aan de vooravond van een gebiedsontwikkeling, waarin de ecologische verbindingszone (tussen de Rottige Meente en de Weerribben), de nieuwe randweg om het dorp, het European Wetland Center van Staatsbosbeheer en beperkte woningbouw de vier belangrijke pijlers zijn. Met elk van de projecten zijn veel geld en belangen gemoeid.

De uitkomst van de discussie in het dorpshuis bleek een pleidooi te zijn voor een even veelbelovende als verstandige aanpak: “Zie de vier ontwikkelingen als een gestapelde opgave in de gebiedsgerichte ontwikkeling. Maak bij wijze van spreken een masterplan waarmee je kunt aankloppen bij de verschillende subsidieloketten, ook in Europa. Zo wordt de realisatie van elk van de projecten veel kansrijker.”

Dat de gebiedsgerichte ontwikkeling in Ossenzijl serieuze vormen begint aan te nemen blijkt uit de intentieovereenkomst die de verschillende partijen (gemeente, provincie en Staatsbosbeheer) na de zomer willen tekenen.

Bij de foto: PBO-voorzitter Wim Liesker biedt de wethouders Harmsma (links) en Scheringa de nieuwe dorpsvisie aan (foto gemaakt door RTV Oost)