Lokale woningstichting opgericht

jun 1, 2024

WoonWens Ossenzijl is de naam van de nieuwe, lokale woningstichting. Ze richt zich op de ontwikkeling en verhuur van sociale nieuwbouw in het dorp. Op dit moment zijn in Ossenzijl geen huurwoningen via de reguliere woningstichting Wetland Wonen beschikbaar, terwijl er wel behoefte aan is.

Het eerste project van WoonWens Ossenzijl staat in de steigers. Als alles goed gaat, worden volgend jaar vier flexwoningen opgeleverd. Flexwonen biedt de mogelijkheid om op korte termijn in te spelen op de vraag naar woningen. De chaletachtige 3-kamerhuisjes moeten komen op het voormalige voetbalveld tussen de G.B. Kooijstraat en de Burgemeester Van der Veenweg. De verwachte huurprijs ligt rond de 650 euro per maand. Voor de omwonenden is inmiddels een informatiebijeenkomst geweest.

De flexwoningen zijn bedoeld voor jonge starters die momenteel geen kans hebben op de woningmarkt. Deze tijdelijke huurwoning moet voor hen de opstap zijn naar de volgende, grotere woning.

Het oprichten van stichting WoonWens Ossenzijl is een initiatief geweest vanuit de Werkgroep Wonen van het Plaatselijk Belang. De eerste bestuursleden van de woningstichting zijn Jacob Plat, Monique Rotink en Bertha Veenstra.

Inschrijven?
Wie zich al wil inschrijven voor een van de vier flexwoningen kan dat doen via een e-mail aan monique.rotink@rotink.nl. Zet daarin je volledige naam, adres en leeftijd en je contactgegevens (mailadres en telefoonnummer). Op zijn vroegst in 2025 zouden de flexwoningen geplaatst en verhuurd kunnen worden. Verdere informatie volgt later.