Inloopsessie over kadeproject

apr 15, 2022

Op woensdag 11 mei houdt de provincie Overijssel een informatiebijeenkomst over het herstelproject voor de kademuur in Ossenzijl.

Tussen 19.00 en 21.00 uur zijn belangstellenden welkom op deze inloopsessie in Dorpshuis De Slinger aan de G.B Kooijstraat 18.

Samen met aannemer Beens Groep en de gemeente Steenwijkerland licht de provincie het basisontwerp toe van de te herstellen kademuur, en de stappen die nodig zijn tot aan de start van de werkzaamheden komend najaar. Ook volgt er informatie over het herinrichtingsplan van de Schoolstraat (vanaf de brug tot en met de parkeerplaatsen ter hoogte van de woningen Schoolstraat 1 en 2 die gesloopt worden).

In het najaar tweede inloopbijeenkomst
Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in het najaar, wordt opnieuw een inloopbijeenkomst georganiseerd. Dan toont de provincie het definitieve ontwerp en is er meer te vertellen over de planning van de werkzaamheden en de gevolgen hiervan voor de omgeving. Ook is er dan meer bekend over de stremming/hinder van het (vaar)verkeer en een veilige route voor de voetgangers voor de periode dat de Schoolstraat is afgesloten.