Herstel kademuur Ossenzijl

jun 7, 2021

Komende winter start de provincie Overijssel met de werkzaamheden aan de kademuur in de kolk van Ossenzijl. Naar verwachting worden deze eind maart 2022 afgerond.

Eind 2018 zijn er verzakkingen geconstateerd achter de kademuur in de kolk naast de Schoolstraat. Dit deel van de kademuur stamt uit 1900 en is aangelegd met een houten paalfundering en houten onderwater-damwandscherm. De palen en het damwandscherm bleken aangetast en zijn gaan rotten. Naast de twee woningen aan de Schoolstraat is al enige tijd een tijdelijke damwand geplaatst. Deze situatie is veilig en stabiel.

Twee woningen

De funderingen van de twee woningen aan de Schoolstraat zijn in slechte staat en bieden weinig stabiliteit. Het was volgens de provincie lastig en ingewikkeld om een manier te vinden om de kade definitief te herstellen. Samen met de bewoners van de twee woningen zijn verschillende oplossingsrichtingen onderzocht. Uiteindelijk heeft de provincie besloten beide woningen aan te kopen, zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden terwijl de woningen onbewoond zijn.

Tot de start van de werkzaamheden moet via anti-kraak het kraken en verloedering van de wonngen voorkomen. Als de aannemer klaar is met zijn werk biedt de provincie de woningen eerst aan de gemeente Steenwijkerland aan, pas daarna komt een makelaar in beeld om de woningen te verkopen.

Het volledige bericht staat op de site van de provincie Overijssel.