Herstel kademuur (update)

jan 12, 2022

De provincie Overijssel heeft aannemer Beens Groep en ingenieursbureau Witteveen+Bos geselecteerd voor de renovatie van de kademuur in de kolk van Ossenzijl.

Samen met deze partijen vormt de provincie een bouwteam om de werkzaamheden aan de kademuur voor te bereiden en uit te voeren.

In de aanloop naar het definitieve herstel van de kade, wordt eerst de bestaande, al enige tijd gemankeerde situatie geïnventariseerd. Er vinden onder andere inmeetwerkzaamheden plaats.

UPDATE: De herstelwerkzaamheden zijn uitgesteld tot na het vaarseizoen dit jaar. De provincie heeft laten weten dat het uitvoeren van werkzaamheden aan een kade met woningen dicht op deze kade complex is en veel onderzoek en voorbereiding vergen. ‘In het bouwteam hebben we vastgesteld dat er geen technisch haalbare oplossing is die we vóór 1 april 2022 veilig kunnen realiseren. Dat heeft te maken met de complexiteit van de situatie, de te verwachten uitvoeringsperiode van 5 tot 6 maanden en de lange levertijden van materialen.

We vinden het voor de omwonenden, de recreatiebedrijven en de scheepvaart niet wenselijk dat de werkzaamheden gedurende het vaar- en recreatieseizoen uitgevoerd worden. Daarom hebben we besloten de werkzaamheden uit te stellen tot het najaar van 2022′, aldus de provincie in een verklaring.

Meer weten? Kijk op de site van de provincie Overijssel.