“Geen zwaar verkeer in Hoofdstraat”

aug 15, 2020

In navolging van Blokzijl moet ook het zware verkeer in Ossenzijl op korte termijn worden geweerd. Het Plaatselijk Belang heeft die dringende oproep aan de gemeente Steenwijkerland gedaan. In Blokzijl is deze zomer het verbod voor zwaar verkeer en bussen ingesteld.

We hebben een brief gestuurd waarin we zeggen dat het moment is aangebroken om in actie te komen: “Nu de zeer gewenste randweg langs het dorp voorlopig nog niet in zicht is, kan het instellen van een verbod voor (niet lokaal) zwaar verkeer door het centrum van Ossenzijl – gelijk aan dat in Blokzijl – ons inziens een aanzienlijke verbetering opleveren voor de verkeerssituatie in de Hoofdstraat en voor de woonkwaliteit van de aanwonenden. Een oplossing die mogelijk is aan te vullen met een aantal andere, zoals het aanpassen van de doorgaande-route-status op TomTom en Google Maps, een betere instructie van de brugwachter, en optimalisering van de verkeerslichten.”

Als Plaatselijk Belang hebben we aangeboden om op korte termijn met het college in gesprek te gaan over de verkeerssituatie in Ossenzijl. De inzet is duidelijk: we willen ook voor ons dorp adequate maatregelen. Dat betekent niet dat we afscheid nemen van de gewenste randweg om het dorp. De meerderheid in het dorp wil die weg nog liever vandaag dan morgen. Het verbod voor zwaar verkeer moet op de aanleg van de randweg vooruitlopen. “Het is een wonder dat er nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd in de Hoofdstraat”, hebben we de gemeente laten weten.