Bestuurlijk overleg over toekomst Ossenzijl

aug 28, 2022

Bestuurders van de gemeente, de provincie en Staatsbosbeheer komen op woensdag 31 augustus bij elkaar om een intentieovereenkomst voor te bereiden over de gebiedsontwikkeling van Ossenzijl. Het Plaatselijk Belang schuift als vierde partij aan in het overleg.

Het is de bedoeling dat na dit bestuurlijk overleg alle seinen op groen staan om tot een intentieovereenkomst te komen. Daarin moet elk van de partijen aangeven wat nodig is om een aantal belangrijke zaken in de Ossenzijler gebiedsontwikkeling (zeg maar de toekomst van het dorp) mogelijk te maken.

Concreet gaat het om de aanleg van de randweg om het dorp, de realisatie van het European Wetland Centre ter vervanging van het buitencentrum van Staatsbosbeheer (SBB), de totstandkoming van de ecologische verbindingszone tussen de Weerribben en de Rottige Meente, en bescheiden nieuwbouw (sociale huurwoningen).

In deze zogeheten complexe gestapelde opdracht is het van belang dat gemeente, provincie en SBB onvoorwaardelijk meedoen. Geld en beschikbare (landbouw)grond spelen een grote rol in het welslagen van de ontwikkeling. Evenals draagvlak in Ossenzijl.

Wordt vervolgd.