Algemene ledenvergadering dinsdag 5 september a.s.

aug 30, 2023

Volgende week dinsdag is het zover. Dan begint om 19.30 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Plaatselijk Belang Ossenzijl. De bijeenkomst in het dorpshuis is een geschikt podium voor een update van de ontwikkelingen over de randweg en het buitencentrum van Staatsbosbeheer.

Vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie en Staatsbosbeheer komen vertellen wat de stand van zaken is rond de gewenste aanleg van de randweg om Ossenzijl, de toekomstige ecologische verbindingszone, en over de nieuwbouw van het buitencentrum ‘de Weeribben’ aan de Hoogeweg.

De ontwikkelingen gaan niet heel snel, maar het delen van informatie over waar we staan en het perspectief is meer dan op zijn plaats.

Afscheid Wim Liesker
In de ledenvergadering wordt afscheid genomen van Wim Liesker, die tot begin dit jaar voorzitter en boegbeeld was van het Plaatselijk Belang. Door ziekte trad hij terug. Inmiddels is Wim na een intensieve behandeling weer redelijk op de been. Aan hem de eer om in de ALV met een korte speech afscheid te nemen.

Bestuurssamenstelling
De ALV zal worden gevraagd twee nieuwe bestuursleden te benoemen. Het zijn Jolanda van der Velde en Henny van Rij. Zij hadden zich gemeld na de oproep voor nieuwe bestuursleden voor het Plaatselijk Belang. Statutair mogen de leden tegenkandidaten voorstellen. Dat kan schriftelijk tot aan het begin van de vergadering.

De ALV 2023 begint op 5 september om 19.30 uur in het dorpshuis. De vergadering is in twee delen gesplitst. Eerst volgen de verenigingszaken (o.a. bestuurssamenstelling, financiën). Na het afscheid van Wim Liesker is het openbare deel met de update over de ontwikkelingen in het dorp. De zaal is vanaf 19.00 uur open.

Link naar de notulen van de ALV van 2022.