‘Maak een kansrijk masterplan’

‘Maak een kansrijk masterplan’

De wethouders Harmsma (toerisme) en Scheringa (kleine kernen) van de gemeente Steenwijkerland ontvingen op 20 april een exemplaar van de nieuwe dorpsvisie van Ossenzijl. Zij spraken bij die gelegenheid in het dorpshuis hun grote waardering uit voor het werk dat het...

Inloopsessie over kadeproject

Op woensdag 11 mei houdt de provincie Overijssel een informatiebijeenkomst over het herstelproject voor de kademuur in Ossenzijl. Tussen 19.00 en 21.00 uur zijn belangstellenden welkom op deze inloopsessie in Dorpshuis De Slinger aan de G.B Kooijstraat 18. Samen met...

(Aardgasvrij) wonen in Ossenzijl

De werkgroep Wonen van het Plaatselijk Belang hield begin april een thema-avond over de woonsituatie in het dorp voor woningzoekenden. Aanvullend was er ruimte voor presentaties van de gemeente en twee plaatselijke energiecoaches over de energietransitie in...