Back to normal voor fietspaden

De coronamaatregelen die waren ingesteld op een aantal fietspaden in Steenwijkerland zijn opgeheven. Deze maatregelen waren bedoeld om fietsers en voetgangers op een aantal smalle paden voldoende ruimte te geven om elkaar te passeren. Het ging om routes in Giethoorn,...

Monitoren kademuur kolk

In aanloop naar het definitieve herstel van de kademuur in Ossenzijl, worden de kademuren in de kolk van Ossenzijl vanaf juli op diverse momenten in de gaten gehouden (gemonitord), aldus de provincie Overijssel. Het monitoren gebeurt vanaf zowel de wal als het water....

Herstel kademuur Ossenzijl

Komende winter start de provincie Overijssel met de werkzaamheden aan de kademuur in de kolk van Ossenzijl. Naar verwachting worden deze eind maart 2022 afgerond. Eind 2018 zijn er verzakkingen geconstateerd achter de kademuur in de kolk naast de Schoolstraat....